logo Guíxols logo Museu
 

Protegir, conservar, restaurar ...

Protegir

Evitar la pèrdua i la destrucció del Patrimoni Cultural del nostre territori és una de les tasques que el museu, i els seus responsables al llarg del temps, s’han marcat amb decisió, tot i que, a vegades, hagi estat descoratjador.

Directors, conservadors i la Junta Tècnica han fet una defensa aferrissada del patrimoni de la ciutat. Amb exemples com la demanda urgent de restauració de la Porta Ferrada el 1992, fent sol·licituds per fer seguiments d’obres en previsió de troballes arqueològiques, denunciant agressions al patrimoni dins la població i opinant sobre temes que l’afectaven tot i que fossin polèmics.

S’han produït al llarg dels anys alguns episodis que han conduït a la destrucció d’elements patrimonials significatius per a la ciutat, com el cas del pany de muralla que es va destruir en una obra als anys vuitanta i que va precipitar la renúncia de Lluís Esteva com a Director del Museu. Més recentment també tenim la destrucció de les restes d’una embarcació d’època romana durant les obres de construcció de l’aparcament subterrani de la Plaça del Mercat, o el cas de la mutilació del xalet Rius, que provocà l’enretirament del representant de la Junta Tècnica en la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament.

La Junta Tècnica del Museu va impulsar i va realitzar els treballs previs del Pla Especial de Protecció d’Edificis i Elements Històrics i Artístics, aprovat l’any 2000, un catàleg que té la pretensió de protegir i ajudar a conservar i mantenir edificis i elements importants històricament per a la ciutat, així com establir espais d’especial atenció per la previsió de troballes arqueològiques. També va presentar la proposta que havia de completar aquesta normativa: la creació d’una oficina municipal de patrimoni.

Conservar

Els Museus per tal de dur a terme les seves funcions treballen amb el Patrimoni com a matèria primera. És per això que per poder actuar sobre el patrimoni cal primer conservar-lo, és a dir, minimitzar en la mesura del possible tots aquells factors que puguin fer-nos perdre la nostra herència patrimonial.

Les mesures que prenem per tal de minimitzar les efectes d’envelliment i degradació que el seu entorn i el temps provoquen en els objectes formen el que anomenem conservació preventiva. La primera mesura que es pren per a la conservació dels objectes és l’avaluació del seu estat, la seva neteja i els tractaments preventius que es considerin adients en funció d’aquest estat i dels material que estiguin fets els objectes.

Tant en les sales d’exposició com en els magatzems de reserva s’intenta que tinguin la menor incidència possible els efectes negatius que provoquen la llum excessiva, els canvis bruscs d’humitat i temperatura, les possibles infeccions biològiques –fongs, insectes,...- i altres factors. Per assolir aquest objectiu el museu compta amb mesures de seguretat general i barreres físiques com ara les vitrines, els tancaments i alarmes, però també amb uns aparells que permeten controlar les condicions ambientals (llum, humitat relativa i temperatura) i altres enginys i mesures que ens permeten modificar-les si fos necessari (deshumidificadors, gel de silici, calefacció, dosificació de la il·luminació...).

Restaurar

Si les mesures preventives que permeten minimitzar l’envelliment i els danys que l’entorn pot causar als objectes no són efectives o si l’objecte ja està danyat, sobretot si està en procés de degradació, hem de recórrer a un procés que aturi la seva degradació i que li reintegri el seu aspecte original en la mesura del possible, sense falsejar-lo: la restauració

El Museu sempre ha desenvolupat, per modesta que fos, una tasca de restauració. Quan no s’ha pogut intervenir des de la pròpia institució s’ha recorregut a altres museus o serveis.

Cal destacar la restauració del Bot de Salvament Miquel Boera, que va iniciar-se al Museu Marítim de Barcelona però que va enllestir a Sant Feliu Néstor Sanchiz amb el suport de Josep Posas i la col·laboració, entre altres, dels alumnes dels llavors Pre-Tallers Municipals (actual Unitat d’Escolarització Compartida).

En els darrers anys s’ha recorregut també a professionals externs, però vinculats al museu, i al treball i suport del Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya, que ha recolzat i supervisat les actuacions pròpies i s’ha fet càrrec també de la restauració integral de diferents obres pictòriques.

Museu d'Història

de Sant feliu de Guíxols

Plaça del Monestir s/n (Monestir)

17220 Sant Feliu de Guíxols

Telf. 972 821 575

museuhistoria[at]guixols.cat

www.facebook.com/Museuhistoria

Coordenades del punt:

Longitud: 3.026585 Latitud: 41.780123 (WGS84)

E (X): 502303.0 m – N (Y): 4625569.0 m (ED50 UTM 31N)

E (X): 502209.3 m – N (Y): 4625364.2 m (ETRS89 UTM 31N)

logo Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Avís legal · Accedir · Crèdits

MÉS INFORMACIÓ

WEBS D'INTERÈS

Generalitat de Catalunya - Departament de CulturaUna part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de cabals que atorga la Junta d'Herències de la Generalitat de Catalunya Diputació de Girona Fundació observatori del patrimoni etnològic i immaterial Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu