Record de la Costa Brava

En Plastiskop!®

?

Record de la Costa Brava

En Plastiskop!®

Ens fa goig presentar-vos aquest Plànol decorat de la Costa Brava entre Blanes i Palamós, una obra de grans dimensions -més de tres metres d’alçada!- que forma part del fons d’art del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols amb número d’inventari MHSFG5170.
Aquesta pintura sobre tela creada a mitjans de 1950, formava part de la decoració d’un local de la Costa Brava on l’artista que el va crear, Evarist Mora i Rosselló -Barcelona 1904-1987; pintor, dibuixant, cartellista i decorador format a La Llotja de Barcelona- hi va il·lustrar cada localitat amb allò que ell pensava que li era característic: les puntes de buixet a Blanes, els indianos de Lloret, els pintors a Tossa; el port, l’Arc de Sant Benet i les sardanes a Sant Feliu de Guíxols, la fabricació de pipes de terrissa a Palamós…L’Hostal de La Gavina i les festes que s’hi celebraven, algunes ermites tacant el paisatge, el tren de via estreta de Sant Feliu a Girona i el transport regular en bus… i arreu activitat humana d’una o altra mena: caçadors, ciclistes i, sobretot, banyistes i navegants omplint la costa i la mar, com la processó marinera en honor a la Verge del Carme que hi pinta entre Blanes i Lloret.
L’obra va ser donada al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols per Jorge Mira i Àngel de Torres, organitzadors de subhastes d’art. Constava com a lot 485 a la subhasta organitzada pels donadors a la nostra ciutat el dia 25 d’agost de 2013.
L’estat de conservació era precari. Presentava diferents fisures a la tela, la fixació al bastidor era deficient i presentava pèrdua de pigmentació en alguns sectors. La restauració va ser encarregada a Susanna Ibars que la va portar a terme en dues fases diferents.
L'any 2013, quan l’obra arriba a l’espai de conservació del museu, s’intervé mínimament amb l’objectiu que la tela pugui ser emmagatzemada en condicions òptimes per a la posterior restauració: es retiren el marc i el bastidor, les cintes adhessives que el fixaven de forma deficient deixant residus, i es reparen els estrips del centre de la peça. Totes aquestes actuacions van permetre que l’any següent es pogués atacar la segona fase de la conservació i restauració finals de la pintura sobre tela, que avui presenta el magnífic aspècte que us mostrem en aquesta reproducció virtual que podeu resseguir i gaudir-la de punta a punta.

X