Escriu el teu nom i veuràs com l'escriurien els ibers per tal que sonés igual

?

Escriu el teu nom per saber com l'escriuríen els ibers per tal que sonés igual.

Interactiu creat per urscumug.com

X

Signari Ibèric Nord-oriental Dual

imatge del signari