Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×
logo Exposició
EXPOSICIÓ FINALITZADA EL 12 d' Octubre de 2020

Mar, salut i benestar

La mar, quan se la cuida, és una font inesgotable de salut i benestar; però quan la maltractem, esdevé un pou de problemes difícils de gestionar. Així, els ecosistemes marins mostren les dues cares de la mateixa moneda: una cara ens ofereix tot un seguit de beneficis per la nostra salut, en forma de productes pesquers saludables, d’espècies a partir de les quals es pot investigar sobre nous medicaments o de lloc d’esbarjo on poder relaxar-nos; l’altra cara, en canvi, es manifesta amb perjudicis per la salut de les persones -sovint lligats a l’acció de l’home, directament o a través del canvi climàtic, com ara patògens, contaminants i toxines.

L'exposició, coordinada pel director de la Càtedra Oceans i Salut, ens descobreix els lligams que existeixen entre els ecosistemes marins i la salut de les persones, tot navegant per temes que són de molta actualitat i gran interès. Entre els aspectes positius, l’exposició tracta la importància dels recursos pesquers (font d’Omega 3) per a una dieta saludable; del potencial bioactiu que tenen algunes espècies marines -possible font de noves medicines per combatre el càncer o altres malalties-, i sobre la importància de les activitats recreatives a mar -natació, busseig, vela, etc.- per a la nostra salut física i mental. Entre els aspectes negatius, l’exposició tracta de les biotoxines marines, dels paràsits dels peixos i de la contaminació marina, factors que augmenten any rere any a causa de l’acció humana i que poden afectar negativament la salut de les persones.

Els beneficis i els riscos procedents del mar han despertat un interès creixent a la ciència i a la societat en els darrers anys; potser perquè cada cop som més conscients que no ens estem jugant només el futur de la biodiversitat marina, sinó també amb la salut i el benestar dels nostres fills.

En l'elaboració de la mostra hi han participat diferents experts en biologia marina, medicina, salut, veterinària i ciències socials, molts dels quals pertanyen a universitats, centres de recerca, hospitals, administracions i ONGs de Catalunya.

Comparteix aquesta pàgina