Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×
Arxiu d'exposicions

Exposicions a l'Antic Hospital

Exposicions a la Caseta de Salvament

Exposicions al Monestir

En preparació...

AMB ELS CINC SENTITS

Descripció

Tres tallers cooperatius i d'aprenentatge autònom ajudaran a aprofundir en els continguts més bàsics de la nostra salut. A través de l'experimentació directa i l'ús d'objectes els alumnes entendran algun dels sistemes del propi cos -digestiu, sensorial, cardiovascular- i la importància d'adquirir hàbits de vida saludables.

Objectius

Conèixer i valorar la importància de la higiene i la salut,

Acceptar el propi cos i el dels altres respectant les diferències

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut i el consum.

Participar activament en el treball de grup adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentant les pròpies opinions.

Metodologia de treball

Breu introducció a la temàtica del taller i l'estructura d'experimentació directa i treball cooperatiu. Distribució del grup-classe en tres grups per donar pas a les experiències guiades que, analitzades des del punt de vista científic, els permetran observar aspectes sorprenents del propi cos:

  • Exploració del sistema digestiu a través d'una activitat molt manipulativa, que farà entendre tot el procés: des de la ingestió d'aliments fins a la seva expulsió.
  • Exploració del sistema sensorial i anàlisis de diferents propostes: olfactives, visuals, tàctils, gustatives i auditives. També es posaran a la pell de persones amb minusvalies i aprendran, per exemple, a escriure en braille.
  • Què s'amaga dins la nostra boca? Què es pot fer per mantenir-la sana?. L'alumnat aprendrà a tenir una bona higiene bucal i a reconèixer les principals afeccions amb què es poden trobar. A partir d'un experiment molt visual, que de ben segur no el deixarà indiferent, descobrirà l'excessiva dolçor de molts dels productes que s'ingereixen a diari i que poden malmetre seriosament la dentadura.

Acabada l'experimentació es tornarà a reunir tot el grup-classe per passar a analitzar, fer preguntes i estimular la reflexió per extreure'n conclusions raonades i debatre-les conjuntament.

El desenvolupament global i la consecució dels objectius fixats es treballaran adaptats al nivell de cada etapa educativa indicada per a l'activitat.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona Una part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de la subvenció a museus i col·leccions de les comarques gironines per a Noves Tecnologies, campanya 2021. Xarxa de Museus de les comarquesde Girona Fundació Pasqual i Prats Càtedra Martí Casals de la UDG observatori del patrimoni etnològic i immaterial Memorial Democràtic Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu