Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×

VIDES AL PORT

Un recorregut històric

Descripció

Visita dinamitzada al port de Sant Feliu de Guíxols per apropar l'alumnat al patrimoni marítim de la ciutat i la seva importància històrica com a eix vertebrador de la societat guixolenca.

Objectius

Afavorir el coneixement, la valoració i el respecte per la conservació del patrimoni cultural i natural.

Incentivar la participació activa en l'activitat.

Parlar de biodiversitat, de diversitat cultural i lingüística.

Familiaritzar-se amb els oficis relacionats amb la mar al Sant Feliu de tombants del segle XX

Afavorir la reflexió crítica a través de la comparació de fets històrics passats amb situacions i fenòmens actuals.

Metodologia de treball

Rebuda del grup-classe davant del Tinglado del port. Introducció global als continguts de la visita i distribució del grup-classe en grups més reduïts, cadascun dels quals assumirà el rol d'un ofici o personatge diferent relacionat amb la mar i el port. A partir d'un element identificador l'alumnat esdevindrà un pescador o un mestre d’aixa, una remendadora de xarxes, una peixatera, el metge del port, un camàlic, o navegants i estiuejants. A partir d'aquí s'iniciarà l'itinerari i es treballarà a l'entorn de:

  • El port com a porta d'entrada de visitants i mercaderies.
  • El port, el tren i la indústria.
  • Els oficis i les arts de pesca.
  • La tradició naviliera guixolenca: mestres d'aixa i drassanes.
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona La revisió de les activitats educatives ha rebut suport provinent de la subvenció per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus 2023 per part del Departament de Cultura Xarxa de Museus de les comarquesde Girona Fundació Pasqual i Prats Càtedra Martí Casals de la UDG observatori del patrimoni etnològic i immaterial Memorial Democràtic Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu