Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×
Arxiu d'exposicions

Exposicions a l'Antic Hospital

Exposicions a la Caseta de Salvament

Exposicions al Monestir

En preparació...

VIDES AL PORT

Un recorregut històric

Descripció

Visita dinamitzada al port de Sant Feliu de Guíxols per apropar l'alumnat al patrimoni marítim de la ciutat i la seva importància històrica com a eix vertebrador de la societat guixolenca.

Objectius

Afavorir el coneixement, la valoració i el respecte per la conservació del patrimoni cultural i natural.

Incentivar la participació activa en l'activitat.

Parlar de biodiversitat, de diversitat cultural i lingüística.

Familiaritzar-se amb els oficis relacionats amb la mar al Sant Feliu de tombants del segle XX

Afavorir la reflexió crítica a través de la comparació de fets històrics passats amb situacions i fenòmens actuals.

Metodologia de treball

Rebuda del grup-classe davant del Tinglado del port. Introducció global als continguts de la visita i distribució del grup-classe en grups més reduïts, cadascun dels quals assumirà el rol d'un ofici o personatge diferent relacionat amb la mar i el port. A partir d'un element identificador l'alumnat esdevindrà un pescador o un mestre d’aixa, una remendadora de xarxes, una peixatera, el metge del port, un camàlic, o navegants i estiuejants. A partir d'aquí s'iniciarà l'itinerari i es treballarà a l'entorn de:

  • El port com a porta d'entrada de visitants i mercaderies.
  • El port, el tren i la indústria.
  • Els oficis i les arts de pesca.
  • La tradició naviliera guixolenca: mestres d'aixa i drassanes.
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona Una part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de la subvenció a museus i col·leccions de les comarques gironines per a Noves Tecnologies, campanya 2021. Xarxa de Museus de les comarquesde Girona Fundació Pasqual i Prats Càtedra Martí Casals de la UDG observatori del patrimoni etnològic i immaterial Memorial Democràtic Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu