Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×
Arxiu d'exposicions

Exposicions a l'Antic Hospital

Exposicions a la Caseta de Salvament

Exposicions al Monestir

En preparació...

LA CIUTAT INDUSTRIAL

Visita-taller

Descripció

Visita dinamitzada a les sales del Museu d’Història dedicades a la societat dels s. XIX i XX, una època en què la industrialització i la fabricació de taps de suro en especial va comportar canvis importants en la vida quotidiana de la gent: el treball a les fàbriques, el paper dels ateneus i casinos, la construcció d’un ferrocarril i d’un port.

Objectius

Afavorir el coneixement, la valoració i el respecte per la conservació del patrimoni cultural i industrial.

Incentivar la participació activa i creativa en l'activitat.

Entendre les diferències entre el treball manual i el treball industrial.

Familiaritzar-se amb l'organització social del Sant Feliu de tombants del segle XX.

Afavorir la reflexió crítica a través de la comparació de fets històrics passats amb situacions i fenòmens actuals.

Metodologia de treball

Rebuda del grup-classe al vestíbul de l'antic Hospital. Introducció global als continguts de la visita. Distribució del grup-classe en grups reduïts d'alumnes per treballar:

  • L'impacte econòmic i mediambiental de la industrialització a Sant Feliu de Guíxols.
  • El paper de les dones i les criatures en el treball a les fàbriques.
  • El patrimoni cultural hereu d'aquell moment històric.
  • La literatura popular a través de la figura d'Agustí Calvet, Gaziel.
  • Creació d'un petit objecte relacionat amb el món del suro.

El desenvolupament global i la consecució dels objectius fixats es treballaran adaptats al nivell de cada etapa educativa indicada per a l'activitat.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona Una part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de la subvenció a museus i col·leccions de les comarques gironines per a Noves Tecnologies, campanya 2021. Xarxa de Museus de les comarquesde Girona Fundació Pasqual i Prats Càtedra Martí Casals de la UDG observatori del patrimoni etnològic i immaterial Memorial Democràtic Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu