Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×
Arxiu d'exposicions

Exposicions a l'Antic Hospital

Exposicions a la Caseta de Salvament

Exposicions al Monestir

En preparació...

FEM POBLE

LES ASSOCIACIONS, EL CASINO DELS NOIS

Descripció

Visita guiada a diversos indrets de la ciutat relacionats amb l'esperit cooperatiu i la participació ciutadana en entitats i associacions, ja siguin per a l'organització d'actes culturals, esportius o socials, de caire professional, o de participació política.
Gaudir i millorar el nostre entorn, tenir una democràcia de qualitat, requereix de la participació ciutadana.

Objectius

Afavorir el coneixement, la valoració, el respecte i la conservació del patrimoni cultural.

Conèixer la importància del moviment associatiu en el teixit social del nostre entorn proper i a Catalunya,

Aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Metoddología de treball

Rebuda del grup-classe a l'antic Hospital. Introducció global als continguts de la visita.
Distribució del grup-classe en tres grups, cadascun dels quals portarà associat el rol d'un tipus d'associació diferent: social, professional, de participació política.
Inici del recorregut urbà que visitarà edificis històrics de la ciutat relacionats amb els tipus d'associació dels quals els alumnes han assumit els rols. Se'ls farà participar a través de preguntes relacionades tant amb els edificis com amb els tipus d'associació.

  • Antic Hospital Municipal - social, de salut i beneficència
  • Ajuntament - de participació política
  • Mercat Municipal i Casa Patxot - professional

El recorregut urbà acabarà al Casino dels Nois - clar exemple d'associació socio-cultural especialment vitalista a tombants del segle XX- on, després d'una breu exposició sobre la importància de l'associacionisme en la societat ganxona i catalana en general, se simularà una sessió de Junta del Casino amb la participació de tot el grup-classe. S'hi treballarà el valor que té la presa de decisions de forma reglamentada i consensuada afavorint el respecte en el debat d'arguments, ja siguin aquests coincidents o oposats al criteri personal.

El desenvolupament global i la consecució dels objectius fixats es treballaran adaptats al nivell de cada etapa educativa indicada per a l'activitat.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona Una part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de la subvenció a museus i col·leccions de les comarques gironines per a Noves Tecnologies, campanya 2021. Xarxa de Museus de les comarquesde Girona Fundació Pasqual i Prats Càtedra Martí Casals de la UDG observatori del patrimoni etnològic i immaterial Memorial Democràtic Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu