Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×

BOT A MAR

"A mar, no val fer-se el valent"

Descripció

Activitat de joc i descoberta dels comportaments i aparells que feia servir la gent de mar per fer front als perills amb què es trobava.
A la nostra ciutat els besavis deien als nostres avis, i aquests ens transmetien a nosaltres, un advertiment que cal tenir sempre present:
- A mar - deien -, s'ha de ser covard!
La caseta de Salvament Marítim, antiga seu de l'estació de Salvament de Nàufrags de la ciutat avui esdevinguda museu conté, a més d'altres peces rellevants, el bot de salvament Miquel de Bohera. Amb la visita els alumnes coneixeran històries que parlen d’esforç i voluntarisme, d’homes que lluitaven per la vida d’altres homes amb mitjans que no diferien dels d’aquells que els necessitaven: mariners per a mariners.

Objectius

Adoptar bons hàbits per prevenir accidents i repercussions dels comportaments de risc.

Actuar amb respecte en les activitats al medi natural.

Conèixer com s’organitzava la societat per socórrer els nàufrags a finals del s. XIX.

Conèixer el vocabulari I els diferents llenguatges de comunicació marítima.

Identificar elements geogràfics que faciliten l’orientació dels mariners.

Metodologia de treball

Rebuda del grup-classe a la porta de la Caseta de Salvament Marítim. Introducció global als continguts de la visita. Distribució del grup-classe en grups reduïts d'alumnes per treballar:

  • Situacions i conductes de risc prop del litoral i el mar.
  • Els diferents llenguatges i comunicacions en l'àmbit del salvament marítim.
  • Fer un exercici pràctic en què caldrà desxifrar missatges amb el suport de fitxes i peces originals, tant antigues com actuals.
  • Creació d'un petit objecte personalitzat que s'enduran a casa.

El desenvolupament global i la consecució dels objectius fixats es treballaran adaptats al nivell de cada etapa educativa indicada per a l'activitat.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona La revisió de les activitats educatives ha rebut suport provinent de la subvenció per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus 2023 per part del Departament de Cultura Xarxa de Museus de les comarquesde Girona Fundació Pasqual i Prats Càtedra Martí Casals de la UDG observatori del patrimoni etnològic i immaterial Memorial Democràtic Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu