Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

TOT EL MUSEU

×
 

VISITA AL REFUGI DE LA GUERRA CIVIL DEL BARRI DEL PUIG

Si esteu interessats en fer una visita a aquest estructura de protecció de la població bastit durant del conflicte armat de 1936-1939 haureu d’enviar un correu electrònic a museuhistoria@guixols.cat sol·licitant-la amb una antelació de quinze dies a la data prevista per la visita. El Museu d’Història s’encarregarà de contactar amb l’Associació d’Amics de Veïns del Barri del Puig i us informarem de la disponibilitat i condicions de la visita.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Una part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de cabals que atorga la Junta d'Herències de la Generalitat de Catalunya Diputació de Girona Fundació observatori del patrimoni etnològic i immaterial Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana Xarxa de Museus de la Costa Brava Xarxa de Museus Locals Amics del Museu